vfonds hand in hand met Night of the Promz

Juist nu, juist vandaag, juist de komende tijd is het meer dan belangrijk dat we het verhaal doorvertellen. Omdat het aantal mensen dat het verhaal zelf kan vertellen langzaam maar zeker afneemt.

De wereld zal het daarom 71 jaar na de bevrijding moeten hebben van onze ouders, van ons en van onze kinderen die het verhaal straks weer aan hun kinderen kunnen doorvertellen. Doorvertellen zoals het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) dat doet. In het leven geroepen om dat gedachtegoed levend te houden en te investeren in Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. ‘Weten is kennis’ maar om te weten zullen we onze kennis moeten delen en doorvertellen waarom het zo vreselijk mis kon gaan zo’n 75 jaar geleden. Het zal nog lang duren en moeilijk worden om dat ooit écht geschiedenis te noemen.

Geschiedenis die in 1933 zo’n drastische wending nam toen de mensen die het voor het zeggen kregen onder valse voorwendselen ervoor zorgden dat een heel land, nota bene hun éigen land, in de tweede wereldoorlog terecht kwamen. In onze grensstreek ontstond een situatie die gelijk is aan wat later gebeurde in het toenmalige Joegoslavië: van het een op het andere moment waren onze buren ‘de vijand’.

Alles moest nauwkeurig worden gescheiden: Moslims, Kroaten, Zigeuners, Serven, blonde haren met blauwe ogen van de donkeren en ‘De Joden’ vooral van de rest. En zo ontstond een regering van een land dat snel klaar was met het euthanasiebeleid. Met één handtekening was de wet er voor meer dan 6 miljoen Joden er binnen een week doorheen. Nu nog uitvoeren. Het moest snel. En het liefst in het geheim.

Zes miljoen keer geheimhoudingsplicht. Maar het viel niet geheim te houden…

Het verhaal werd verteld en vooral dóórverteld. De tweede wereldoorlog zorgde voor ruim 72 miljoen slachtoffers. 72 miljoen verhalen die gehoord moeten worden.

En juist om dit en al die talloze schrijnende verhalen door te vertellen, maar vooral om er lering uit te trekken werd het vfonds opgericht. Een fonds dat zich inzet voor een toekomst die alleen kan worden geleefd wanneer we het verleden vertellen.

vfonds directeur Ton Heerts ondersteunt Night of the PromzEen toekomst waarin we ons weer mogen uitspreken. Waarin we muziek mogen spelen die we zélf willen. Fanfarekorps Ons Genoegen zocht daarom contact met het vfonds. Op een regenachtige dag in januari zochten Cees Broens en Wim Bakker tijdens een presentatie in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944 – 1945 op advies van directeur Wiel Lenders contact met Ton Heerts, directeur van het vfonds.

“Boven alles moet de bevrijding, vrijheid en vrede ook gevierd worden”, zegt Ton Heerts. “Tegelijkertijd moeten we die vrijheid niet voor lief nemen”, vindt hij. Daarom ondersteunt het vfonds, in het belang van de vrede, diverse projecten die de democratie, mensenrechten en de internationale rechtsorde stimuleren. “Het vfonds wil daarmee het maatschappelijk debat over vrede en veiligheid op gang brengen en houden”, aldus Heerts.

En dat is waarom het vfonds participant is tijdens deze Promz. Zodat we muzikaal kunnen uitdragen dat we al die ‘Soldaten van Oranje’ en andere gevallenen kunnen eren met beeld en geluid tijdens Hymn to the Fallen.

Door de financiële steun van het vfonds heeft Fanfarekorps Ons Genoegen ruimte gekregen om kinderen op scholen te kunnen vertellen waarom ze ‘Another Brick In The Wall’ zo hard mogelijk moeten meezingen.

‘’Hey! Teachers, leave us kids alone!’’
logo website vfonds

logo website _NBM4445

 

Een reactie plaatsen